mort de Sòcrates

Introducció al pensament dels Sofistes i de Sòcrates, i dels presocràtics

Plató
Introducció al pensament de Plató.
René Descartes
Introducció a la filosofia de Descartes.

John Locke
Introducció al pensament de John Locke
John Stuart Mill
Introducció al pensament de John Stuart Mill
Nietzsche
Introducció al pensament de Friedrich Nietzsche