cervell
Estudiarem el concepte d'acció racional; reflexionarem sobre el debat llibertat-determinisme; estudiarem el paper dels valors en l'acció humana; i presentarem 4 teories ètiques.
People
Introducció a l'estudi de la vida social i a la Política
Activitats per recuperar Filosofia i ciutadania per als alumnes de 2n de Batxillerat