1GSMT02: Sistemes hidràulics i pneumàtics

1GSMT03: Sistemes elèctrics i electrònics

1GSMI05: Processos de fabricació
1GSMI06: Representació gràfica de sistemes mecatrònics
1GSMT_TUT